Aller au contenu principal

พิคะดิลีเซอร์เคิส


พิคะดิลีเซอร์เคิส
พิคะดิลีเซอร์เคิส (อังกฤษ: Piccadilly Circus) เป็นทางแยกและพื้นที่สาธารณะในย่านเวสท์เอินด์ของลอนดอน ในซิทีออฟเวสท์มินส์เทอร์ สร้างขึ้นในปี 1819 เพื่อเชื่อมถนนเรเจินท์เข้ากับพิคะดิลี คำว่า circus (เซอร์เคิส) ในที่นี้มาจากคำภาษาละตินแปลว่า "วงกลม" (circle) หมายถึงพื้นที่โล่งวงกลมที่ทางแยกของขนน

ปัจจุบันพิคะดิลีเชื่อมต่อถนนชาฟทสบรี, เดอะเฮย์มาร์เค็ต, ถนนคอเวนทรี (มุ่งหน้าจัตุรัสเลสเตอร์) และถนนกลาสส์เฮาส์ พิคะดิลีเป็นที่รู้จักจากป้ายหน้าโฆษณานีออนบนตึกหัวมุมทางเหนือ และน้ำพุชาฟทสบรีเมมอเรียล และรูปปั้นแอนเทรอส (ซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเอรอส)

อาคารล้อมรอบของเซอร์เคิสที่มีชื่อเสียงเช่นลอนดอนพาวิลเลียน และ โรงละครไครเทอริออน ใต้พลาซานี้คือรถไฟใต้ดินสถานีพิคะดิลีเซอร์เคิสของรถไฟใต้ดินลอนดอน

อ้างอิง

แม่แบบ:London landmarks แม่แบบ:Coca-Cola buildings and structures


Text submitted to CC-BY-SA license. Source: พิคะดิลีเซอร์เคิส by Wikipedia (Historical)


Langue des articlesPEUGEOT 104

Quelques articles à proximité