ลอนดอนมิเธรียม


ลอนดอนมิเธรียม


ลอนดอนมิเธรียม (อังกฤษ: London Mithraeum) หรือ วิหารมิทรัสที่วอลบรูค (อังกฤษ: Temple of Mithras, Walbrook) เป็นมิเธรียม (คือวิหารโรมันของเทพเจ้าโรมันปริศนา มิทรัส (Mithras)) ยุคโรมันที่ขุดค้นพบบนถนนวอลบรูค ซิทีออฟลอนดอน ระหว่างการก่อสร้างอาคารหนึ่งในปี 1954 โบราณสถานทั้งหมดถูกขุดย้ายไปตั้งไว้ที่อื่นเพื่อหลีกทางให้กับการก่อสร้างอาคารใหม่บนพื้นที่

พื้นที่นี้ขุดค้นโดย ดับเบิลยู เอฟ กริมส์ ผู้อำนวยการมิวเซียมออฟลอนดอน และนักโบราณคดี ออเดรย์ วิลเลียมส์ ในปี 1954 วิหารนี้คาดการณ์ว่าสร้างขึ้นในกลางคริสต์ศตวรรษที่สาม เพื่อบูชามิทรัสหรืออาจมีบูชาเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ที่ทหารโรมันบูาร่วมด้วย จากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่สี่ได้เปลี่ยนไปบูชาบัคคัสเป็นหลักแทน ในบรรดาโบราณวัตถุที่ขุดค้นขึ้นมาพบบันทึกที่มีระบุชื่อของลอนดอนที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งมาจากปี AD 62 และ AD 70 ในชื่อลอนโดเนียม

หลังการขุดค้น ได้มีการย้ายโบราณสถานทั้งหมดไปประกอบใหม่ในปี 1962 ในระดับถนน ห่างไปราว 100 เมตร การก่อสร้างโบราณสถานส่วนนี้ใหม่ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่ถูกต้องและขัดต่อหลักการอนุรักษ์

ภายหลังการเปลี่ยนการใช้งานที่ดินไปจนกระทั่งบริษัทบลูมเบิร์กตัดสินใจสร้างสำนักงานภาคพื้นยุโรปขึ้นในปี 2010, จึงได้มีแนวคิดในการฟื้นฟูวิหารมิทรัสขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยเอกสารหลักฐานเก่าและวัสดุเทียบเท่ามาทดแทนในการประกอบวิหารขึ้นมาใหม่ ในปัจจุบันเป็นนิทรรศการใน้ดินของอาคารซึ่งปัจจุบันชื่อบลูมเบิร์กสเปส

อ้างอิง

บรรณานุกรม

แหล่งข้อมูล

  • R. G. Collingwood and R. P. Wright, 1965. The Roman Inscriptions of Britain (Oxford University Press), nos 3, 4.
  • W. F. Grimes, 1968. Excavation of Roman and Mediaeval London (London: Routledge & Kegan Paul).
  • Ralph Merrifield, 1965. The Roman City of London (London: Benn).
  • John D. Shepherd, 1998. The Temple of Mithras, London: excavations by W. F. Grimes and A. Williams at the Walbrook (London: English Heritage).

แหล่งข้อมูลอื่น

  • London Mithraeum Official web site.
  • The Temple of Mithras at the Museum of London
  • Discovering beliefs at Walbrook from the Museum of London at the Internet Archive
  • The Grimes' London Archive
  • Roman Britain: Londinivm Avgvsta
  • Walbrook Discovery blog

ลอนดอนมิเธรียม


Langue des articlesQuelques articles à proximité