รัฐสภาบริเตนใหญ่


รัฐสภาบริเตนใหญ่


รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ (อังกฤษ: Parliament of Great Britain) ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1707 ภายหลังจากการลงสัตยาบันในพระราชบัญญัติสหภาพ โดยระหว่างรัฐสภาอังกฤษและรัฐสภาสกอตแลนด์ โดยมีผลให้เกิดประเทศใหม่ขึ้นคือราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และจึงมีรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดิมของรัฐสภาอังกฤษซึ่งคือพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ใกล้กับนครลอนดอน ซึ่งรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรบริเตนใหญ่มีอายุต่อมาถึงเกือบอีกหนึ่งร้อยปีจนถึงสมัยพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1800 ซึ่งรวมรัฐสภาบริเตนใหญ่เข้ากับรัฐสภาไอร์แลนด์เป็นหนึ่งเดียวซึ่งได้แก่รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งมีผลเมื่อ 1 มกราคม ค.ศ. 1801

อ้างอิง


รัฐสภาบริเตนใหญ่


Langue des articlesQuelques articles à proximité