Royal Albert Hall


Royal Albert Hall


Royal Albert Hall là một nhà hát nằm ở phía bắc quận South Kensington, Luân Đôn, Anh Quốc. Nhà hát có sức chứa tối đa 5.272 ghế ngồi. Đây là sân khấu nhận kinh phí duy trì hoàn toàn từ từ thiện, không liên quan tới quỹ quốc gia chính phủ Anh.

Chú thích

Liên kết ngoài

  • Official site with timeline
  • Read a detailed historical record about the Hall
  • Architecture of the Hall from the Royal Institute of British Architects
  • Royal Albert Hall trên trang Structurae
  • Royal Albert Hall Survey of London entry
  • Albert Hall (Victorian London)

Bản mẫu:London landmarks


Royal Albert Hall


Langue des articlesPepé Le Pew

Quelques articles à proximité