Hội trường Hoàng gia Albert


Hội trường Hoàng gia Albert


Hội trường Hoàng gia Albert là một nhà hát nằm ở phía bắc quận South Kensington, London, Anh Quốc. Nhà hát có sức chứa tối đa 5.272 ghế ngồi. Đây là sân khấu nhận kinh phí duy trì hoàn toàn từ từ thiện, không liên quan tới quỹ quốc gia chính phủ Anh.

Chú thích

Liên kết ngoài

  • Official site with timeline
  • Read a detailed historical record about the Hall
  • Architecture of the Hall from the Royal Institute of British Architects
  • Royal Albert Hall trên trang Structurae
  • Hội trường Hoàng gia Albert Survey of London entry
  • Albert Hall (Victorian London)


Bản mẫu:London landmarks


Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Hội trường Hoàng gia Albert by Wikipedia (Historical)


Langue des articlesQuelques articles à proximité