เกรเทอร์ลอนดอน


เกรเทอร์ลอนดอน
เกรเทอร์ลอนดอน (อังกฤษ: Greater London) เป็นเทศมณฑลพิธีการแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ ภูมิภาคลอนดอน ภูมิภาคนี้เป็นขอบเขตการปกครองของลอนดอน แบ่งออกเป็น 33 เขตการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ ลอนดอนโบโร 32 แห่ง และนครลอนดอน โดยนครลอนดอนตั้งอยู่ภายในภูมิภาคนี้แต่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศมณฑลเกรเทอร์ลอนดอน องค์การบริหารเกรเทอร์ลอนดอน (Greater London Authority) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในซัดเดิร์ก (Southwark) มีความรับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นเชิงยุทธศาสตร์ทั่วทั้งภูมิภาคนี้ ประกอบด้วยเมเยอร์แห่งลอนดอน (Mayor of London) และสภาลอนดอน (London Assembly) สำหรับในนครลอนดอนจะมีบรรษัทนครลอนดอน (City of London Corporation) เป็นหน่วยงานท้องถิ่นหลักโดยมีบทบาทคล้ายกับสภาลอนดอนโบโร (London borough council) ทั้ง 32 แห่ง

ในทางการบริหาร เกรเทอร์ลอนดอนได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในฐานะเขตสภาพิเศษ (sui generis) ภายใต้สภาเกรเทอร์ลอนดอนระหว่างปี 1963 ถึง 1986 เทศมณฑลเกรเทอร์ลอนดอนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 1965 ตามพระราชบัญญัติการปกครองลอนดอน 1963 (London Government Act 1963) พื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดตั้งขึ้นอีกครั้งในฐานะภูมิภาคในปี 1994 และองค์การบริหารเกรเทอร์ลอนดอน (Greater London Authority) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2000

ภูมิภาคลอนดอนครอบคลุมพื้นที่ 1,572 ตารางกิโลเมตร (607 ตารางไมล์) และมีประชากร 8,174,000 คน จากการทำสำมะโนประชากรปี 2011 ภูมิภาคนี้สามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ อาณาเขตของภูมิภาคลอนดอนใช้แนวแบ่งเขตเดียวกับเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปลอนดอน คำว่า เกรเทอร์ลอนดอน เริ่มใช้มาก่อนปี 1965 แต่มีความหมายต่าง ๆ กันไป ทั้งเพื่อระบุถึงบริเวณที่ใหญ่กว่าลอนดอนและหลาย ๆ ครั้งก็คล้ายคลึงกับเขตตำรวจนครบาล

ดูเพิ่ม

  • ลอนดอน
  • นครลอนดอน (City of London)
  • เวสต์มินสเตอร์

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

  • สำนักเขตเกรเทอร์ลอนดอน
  • เกรเทอร์ลอนดอน Archived 2016-02-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: เกรเทอร์ลอนดอน by Wikipedia (Historical)


Langue des articles
Quelques articles à proximité