สถานีบอนด์สตรีท


สถานีบอนด์สตรีท


สถานีบอนด์สตรีท (อังกฤษ: Bond Street tube station) เป็นสถานีหนึ่งของรถไฟใต้ดินลอนดอน ทางเข้าสถานีอยู่ภายในศูนย์การค้า เวสต์วัน (อังกฤษ: West One) ซึ่งตั้งอยู่บนมุมของของถนนออกซฟอร์ด และ ถนนดาวีส์

สถานีนี้ตั้งอยู่บนสายเซ็นทรัลระหว่างสถานีมาร์เบิลอาร์ชและสถานีออกซฟอร์ดเซอร์คัส และบนสายจูบิลี ระหว่างสถานีเบเคอร์สตรีทและสถานีกรีนพาร์ก สถานีบอนด์สตรีทอยู่ในเขต 1

สมุดภาพ


สถานีบอนด์สตรีท


Langue des articlesQuelques articles à proximité