Cung điện Whitehall


Cung điện Whitehall


Cung điện Whitehall (hay Cung điện White Hall) là nơi cư trú chính của các quốc vương Anh ở London từ năm 1530 cho đến năm 1698 khi hầu hết các cấu trúc của nó, ngoại trừ Nhà tiệc của Inigo Jones, đã bị hỏa hoạn phá hủy. Trước khi bị hỏa hoạn, nó đã là cung điện lớn nhất ở châu Âu với hơn 1.500 phòng, vượt qua Vaticano và Versailles. Cung điện cấp tên của nó, Whitehall, cho con đường mà nhiều tòa nhà hành chính của Vương quốc Anh chính phủ đang tọa lạc, và do đó từ này có nghĩa hoán dụ để chỉ chính quyền trung ương.

Chú thích

Liên kết ngoài

  • Information about the Palace of Whitehall from the Survey of London: History; Buildings; Banqueting House
  • Palace of Whitehall timeline
  • Enlarged 1680 plan of Whitehall, showing the location of the tennis courts, cockpit, tiltyard on the St. James's Park side, and the configuration of buildings on the river side
  • View of Whitehall in 1669, showing the Banqueting House and Holbein Gate
  • A historical record of Whitehall Palace

Cung điện Whitehall


Langue des articlesQuelques articles à proximité