Hội Địa lý Hoàng gia Anh


Hội Địa lý Hoàng gia Anh


Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh (The Royal Geographical Society) cùng với Viện các nhà địa lý Anh, là hiệp hội chuyên môn địa lý của Vương quốc Anh.

Hiệp hội được thành lập năm 1830, với mục tiêu vì sự tiến bộ của khoa học địa lý. Ngày nay, hiệp hội là trung tâm hàng đầu đối với các nhà địa lý học và địa lý. Hội đã có hơn 16.500 thành viên, và các nghiên cứu của hội đến tay hàng triệu người mỗi năm thông qua các ấn phẩm, các nhóm nghiên cứu và các bài giảng.

Mục tiêu


Tổ chức

Hoạt động

Xuất bản

Chú thích

Collection James Bond 007

Tham khảo

Liên kết ngoài


Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Hội Địa lý Hoàng gia Anh by Wikipedia (Historical)


Langue des articlesQuelques articles à proximité