Cung điện Hampton Court


Cung điện Hampton Court


Cung điện Hampton Court (tiếng Anh: Hampton Court Palace) là cung điện hoàng gia ở thành phố Richmond tại Luân Đôn, gần sông Thames, thuộc Luân Đôn mở rộng. Gia đình hoàng gia Anh đã không còn sinh sống tại cung điện này từ thế kỷ 18.

Tham khảo

Liên kết ngoài

 • Official site at Historic Royal Palaces
 • Historic photos of Hampton Court Palace Lưu trữ 2012-04-05 tại Wayback Machine
 • Hampton Court by Walter Jerrold
 • Grace & Favour: A handbook of who lived where at Hampton Court 1750-1950 - there are full floor plans of the palace on pages 10–13
 • Jonathan Foyle: "Hampton Court: the lost Palace" 2002
 • Aerial view of the maze at Google Maps
 • The Hampton Court Flower Show
 • The Royal Tennis Court at Hampton Court Palace Lưu trữ 2011-11-27 tại Wayback Machine
 • The Choir of The Chapel Royal at Hampton Court Palace
 • Aerial photo and map
 • Areal photo and solution map to the MazeText submitted to CC-BY-SA license. Source: Cung điện Hampton Court by Wikipedia (Historical)


Langue des articles
Quelques articles à proximité