Feltham


Feltham


Feltham () là một quận thuộc Khu Hounslow của Luân Đôn, về phía tây Luân Đôn, Anh. Nó nằm cách 13 dặm (21 km) về phía tây nam trung tâm Luân Đôn tính từ Charing Cross, cách 2 dặm (3,2 km) từ trung tâm sân bay Heathrow.

Hình ảnh

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • British History Online - Spelthorne Hundred - Feltham. (1911)
  • [1] Lưu trữ 2011-02-11 tại Wayback Machine - FelthamWest.info - Local Community Website with local community information for Feltham residents

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Feltham by Wikipedia (Historical)


Langue des articles
Quelques articles à proximité