Suur-London


Suur-LondonSuur-London (inglise keeles Greater London) on regioon, haldus- ja omavalitsusüksus, tseremoniaalkrahvkond Suurbritannias Inglismaal, mis hõlmab enda alla Suurbritannia pealinna ja selle lähiümbruse.

Suur-Londoni pindala on 1572 km². Elanikke 7 753 600 (2009).

Mõiste "Suur-London" (Greater London) on olnud kasutusel kaua aega enne 1965. aastat, näiteks juba 20. sajandi alguses Londoni politseiringkonna tähenduses. Samuti on seda mõistet kasutatud statistilistel eesmärkidel ja linna ehitusplaneerimise kavades. Nimega Suur-London on tähistatud ka Londoni linnastut. Kuid alles 1965. aastal sai Suur-London haldusüksuse tähenduse.

Kõrgema tasandi haldus- ja omavalitsusüksus (1965–1986)

Aastail 1900–1965 hallati Suurbritannia pealinna ja selle lähiümbrust Londoni halduskrahvkonna võimuorganite kaudu (endise krahvkonna ala on kõrvaloleval pildil metropolitan borough'de ala). Aastal 1965 Londoni krahvkond kaotati, selle asemele moodustati viis korda suuremat territooriumit hõlmav uus haldus- ja omavalitsusüksus Suur-London. Selleks tuli kärpida Londonit ümbritsevate krahvkondade (home counties) piire. Ka kolm krahvkond-linna (county boroughs) lülitati Suur-Londoni alla.

Kahetasandilise omavalitsemise struktuuris ülemise tasandi võimuorganiks moodustati 1965. aastal valitav Suur-Londoni Nõukogu (Greater London Council). Viimase residentsiks sai ThamesI kaldal Lambethis asuv uusbarokses stiilis ehitatud County Hall, mis oli kuni aastani 1965 Londoni Krahvkonnanõukogu asupaigaks.

1986. aastal Margaret Thatcheri juhitud konservatiivide valitsus reorganiseeris kahetasandilise omavalitsusstruktuuri ühetasandiliseks. Suur-Londoni-Nõukogu saadeti laiali, selle funktsioonid läksid üle linnaosadele ja osa funktsioone võttis keskvalitsus enda kanda.


Regionaalne omavalitsus (alates aastast 2000)

1994. aasta aprillis lõi John Majori valitsus igasse Inglismaa regiooni, sealhulgas ka Suur-Londoni regiooni, valitsusasutuse government office'i, millesse kuulusid muuhulgas kaheteistkümne Briti ministeeriumi esindajat. Government office'id omasid mõningast vastutust keskvalitsuse poliitika elluviimisel regioonides ja tegutsesid aastail 1994–2011.

1998. aasta referendumil otsustati Suur-Londonis luua regionaalne omavalitsus. Selle tulemusena moodustati aastal 2000 kõrgema taseme haldusorgan Suur-Londoni Administratsioon, mis omakorda koosneb valitavatest Londoni linnapeast (Mayor of London) ja assambleest. Londoni linnapea on aastast 2008 Boris Johnson.

Aastal 2007 seadis Gordon Browni valitsus sisse Briti valitsuses iga regiooni jaoks oma regionaalministri ametikoha. Ministrid tegutsesid kuni aastani 2010. Viimane Londoni regionaalminister oli Tessa Jowell, kes tegutses selles ametis 2009–2010.

Tseremoniaalkrahvkond

Koos halduskrahvkonna kaotamisega 1965. aastal likvideeriti ka Londoni tseremoniaalkrahvkond. Uue haldusüksuse – Suur-London – moodustamisega, asutati paralleelselt ka Suur-Londoni tseremoniaalkrahvkond, mis sarnaselt Londoni tseremoniaalkrahvkonnaga ei hõlma City of Londonit, milles on moodustatud omaette tseremoniaalkrahvkond.

Suur-Londoni Lord Lieutenant on aastast 2008 Sir David William Brewer, endine City of Londoni lordmeer.

Suur-Londoni omavalitsused

Suur-Londoni omavalitsemise madalamal tasandil – ringkonnatasandil – moodustati Suur-Londonis allüksustena 32 linnaosa (London boroughs), kus valitavateks haldusorganiteks said linnaosanõukogud (London borough councils). Halduslikult kuulub 33. omavalitsusüksusena Suur-Londoni alla ka eristaatust (nn sui generis) omav Londoni südalinnas asuv City of London.

Linnastu

Suur-Londoni linnastu (Greater London Urban Area) on statistiline üksus ja ei kattu Suur-Londoni kui haldusüksuse territooriumiga.

Linnastu väline piir jääb Metropolitan Green Beltist sissepoole, seetõttu on ta väiksem London commuter belti piiridest.

Linnastu pindala on 1623,3 km² (2001). Elanikke 8 505 000 (2005).

Collection James Bond 007

Hiidlinn

Vahel nimetatakse Londoni ja selle ümbruskonna linnastunud alasid ka Suur-Londoni või Londoni hiidlinnaks (London metropolitan area). Territoriaalselt hõlmab hiidlinna ala oluliselt suurema piirkonna kui Suur-Londoni linnastu ala. ESPONi andmeil elas sellises konurbatsioonis hinnanguliselt 13 708 000 inimest (2007).

Viited


Suur-London


Langue des articlesQuelques articles à proximité