Nointel, Oise


Nointel, Oise


Nointel là một xã thuộc tỉnh Oise trong vùng Hauts-de-France phía bắc nước Pháp. Xã này nằm ở khu vực có độ cao trung bình 66 mét trên mực nước biển.

Tham khảo

  • INSEENointel, Oise


Langue des articlesghbass

Quelques articles à proximité